Kriging - statistická analýza dat

Václav Sadílek, Miroslav Vořechovský
Institute of Structural Mechanics, Faculty of Civil Engineering, Brno University of Technology
e-mail:sadilek.v(at)fce.vutbr.cz, vorechovsky.m(at)vutbr.cz

Popis

Software provádí predikci pole hodnot geotechnických parametrů v místech mezi a mimo grid provedených měření. K tomu se využívá statistické metoda interpolace s použitím modelu náhodných polí (kriging). Výsledkem jsou tedy parametry rozdělení předpokládané (náhodné) vlastnosti zeminy v libovolném místě. Tyto výsledky lze rovněž využít pro volbu pozic pro provedení dalších penetračních či jiných geotechnických zkoušek v další fázi průzkumu (zpřesnění modelu, zacílení na problematická místa), neboť metoda poskytuje pole rozptylu krigingu. Software prování racionální zpracování již dostupných údajů inženýrům a dopomáhá k optimalizaci provedení následných fází průzkumu.

Poděkování

Program "Kriging - statistická analýza dat" vznikl za podpory Technologické agentury ČR (TA ČR) pod číslem TA04031092.

Přístup

Program je dostupný zde (zde).