Ústav stavební mechaniky
Head image

Výzkum

Pracovníci STM disponují prostředky potřebnými pro praktickou aplikaci současných trendů prosazovaných ve vyspělých státech, tzv. trvale udržitelného stavění, optimalizace celoživotních nákladů ve stavebnictví (viz např. aktivity a směrnice EU, ISO aj.), analýzy rizik a navrhování s ohledem na užitné vlastnosti. Při tom se využívá pokročilých numerických prostředků ve spojení s prováděním standardních i nestandardních experimentů; jsou vyvíjeny a aplikovány též vlastní výpočetní nástroje. Pokrývá se tak velké spektrum klíčových oblastí: modelování složitých konstrukcí moderními a komplexními programovými systémy, vč. hodnocení spolehlivosti stavebních konstrukcí, jejich životnosti, i s využitím např. lomové mechaniky kvazikřehkých materiálů, modelování nelineárních dynamických systémů a jejich simulace.

Probíhá spolupráce se softwarovými firmami SCIA a Dlubal při vývoji programových systémů Scia Engineer a RFEM (které pokrývají více než třetinu trhu EU v oblasti výpočtů stavebních konstrukcí).

Výzkumná témata

V současnosti lze odborné zaměření členů ústavu rozdělit do následujících rámcových témat:

Spolupráce

V rámci vědecko-výzkumné činnosti ústav spolupracuje s českými i zahraničními univezitami a firmami: