Ústav stavební mechaniky
Head image

Vybavení

Základní výzkum i aplikace metod analýzy chování nejrůznějších stavebních konstrukcí lze provádět s využitím synergického efektu propojení pokročilých numerických prostředků (programového vybavení) s provedením a vyhodnocením nestandardních experimentů (vlastní zkušební zařízení).

Vlastní software

Software

Hardware

Laboratorní vybavení